Muldvarpemandens logo lille 2

Bekæmpelse af mosegrise

Hvad kendetegner en mosegris?

Sumpdrossel (Arvicola amphibius) er en lille gnaver, der typisk bliver omkring 12-22 cm lang. Den vejer mellem 80-100 gram. Vandrotten kaldes også for mosegrotte, selv om den ikke er i familie med rotter. Den er beslægtet med hasselmus, som kan kendes på deres lille stump snude. Dens lange rotteagtige hale hjælper den med at svømme under vandet.

Sumpmejsen får fire til fem kuld unger i ynglesæsonen, der løber fra det tidlige forår til det sene efterår. Hvert kuld består af fire til otte unger, som selv bliver reproduktive i en alder af to måneder. Musvåger lever ikke særlig længe, idet de normalt kun bliver 15-20 måneder gamle.

Mosegrisens hjem

Mosegrisen findes i fugtige områder. Den er en dygtig svømmer og kan opholde sig under vandet i lange perioder. I modsætning hertil lever nogle hedehøge hele deres liv i tørre områder langt fra vandhuller.

Mosegrisen lever ligesom muldvarpen en stor del af sit liv under jorden i sit netværk af huler og tunneller. Den graver ligesom muldvarpen skud op og opbevarer føde i depoter i sit gangsystem, f.eks. gulerødder, kartofler, rødder, forskellige løg og græs. Om vinteren dækker den sine huller til og spiser af sine lagre – den kommer næppe nogensinde op over jorden.

Du finder mosegrisen i store dele af landet på nær øer som Anholt, Læsø, Samsø, Bornholm, Lolland, Falster og Møn.

En del af forklaringen er, at den til trods for at være en udmærket svømmer, dog ikke kan svømme så langt og dermed aldrig har bosat sig disse steder.

muldvarpe eller mosegrise?

Det kan være svært at se, om det er en mosegris eller en muldvarp, der bor i din have. Det bliver ikke bedre af, at mosegris og muldvarpe gerne bruger hinandens forladte gangarealer. mosegris skud kan genkendes på deres mindre størrelse og uregelmæssige fordeling på overfladen. Om sommeren er der en klar forskel mellem disse 2 typer af skud – muldvarpe graver sjældent så dybt som muldvarpe. Mosvåger kan dog have gangsystemer, der er betydeligt dybere end muldvarpens. De kan nå op på op til 3 meters dybde. Mens muldvarpe graver flere åbne huller med en mindre diameter på 6-7 cm, kommer muldvarpe normalt kun op til overfladen om natten og altid gennem et muldvarpehul, som de normalt lukker bag sig, når de er nede i deres tunneller igen.

Hvilke skader kan en mosegris lave i haven?

Mosegrisen er et skadedyr, der kan gøre stor skade på planter og træer i haven. Den lever udelukkende af grønt, hvilket betyder, at den kan dræbe en hel grøntsagshave med gulerødder, radiser, skorzonerrødder osv. hvis den får lov til det. Det kan betyde, at der kun er den grønne top tilbage, når du høster dine grøntsager, da Mosegrisen har spist resten. Den vil også æde dine blomsterløg og knolde. Den værste skade, som en mosbillen kan gøre, ses i frugtplantager, hvor den gnaver eller knækker rødderne på frugttræer og buske med alvorlige konsekvenser for plantagen..

Bekæmpelse af mosegrise i haven

Når du bekæmper mosegrise, skal du huske på, at virkningen sjældent er langvarig. mosegrise spreder sig hurtigt og effektivt, så det er sandsynligt, at den vender tilbage til området kort efter bekæmpelsen, hvis ikke de også udrydes i omegn. Det anbefales, at du slår dig sammen med dine naboer eller grundejerforeningen, hvis du vil bekæmpe mosegrise mest effektivt.

Du kan bekæmpe mosegrise på følgende måder:

1.

Katte   

2.

Muldvarpesaks

3.

Rottesmækfælde

4.

Fælde i form af trækasse

Katte

Hvis du har en kat, er den med til at holde Mosegrisene under kontrol. Selv om Mosegrise lever det meste af deres liv i jorden, kan katte fange dem og dræbe dem.

Muldvarpesaks

Muldvarpefælder er den mest effektive måde at slippe af med ubudne gæster på. Der findes forskellige typer af fælder, som alle er lette at sætte op og kan bruges af private borgere.

Rottesmækfælde

Rottefælder kan købes i forskellige byggemarkeder og havecentre. De er en traditionel musefælde, men i en større udgave end den, du måske har brugt som barn. Placer fælden over et eller flere af mosegrisens skudhuller eller ned i selve gangen. Du kan bruge gulerods- eller æblestykker som lokkemad, som du kan placere både i gangen og i selve fælden. Brug flere rottefælder på én gang, hvis du placerer dem i gangen. Det øger sandsynligheden for succes med at fange dem, uanset hvor de færdes. Husk at skærme rottefælderne af, så andre dyr ikke får næsen i dem!

Trækasse hvor mosen grisen fanges levende

De almindelige fælder, hvor man fanger et dyr ved blot at placere en kasse over et af dets huller, har vist sig at være en meget effektiv metode til bekæmpelse af mosegrise. De består af en vandtæt krydsfinérkasse. Man placerer kassen over et af mosegrisenes huller og dræber eller jager dyret væk, når det kommer op til fælden. Husk at kontrollere dine fælder ofte, så du ikke behøver at tage tid fra dine vigtige opgaver for at løse problemer forårsaget af mosegrise. Alle kan bruge denne type fælde, selv om en stor fordel er, at det ikke kræver professionel hjælp til at håndtere mosegrise problemer. En ulempe er, at du skal aflive eller bortkøre eventuelle fangede dyr bagefter, fordi de vil dø af varme eller dehydrering, hvis de ikke dræbes med det samme.

Koordiner indsatsen med naboen

Da mosegrisens gangsystemer kan brede sig vidt omkring, er det en god idé at koordinere med dine naboer, så I fanger de samme mosegrise på samme tid. Ellers vil “vandrotterne”  hurtigt vende tilbage.

Få proffesionel hjælp

Det kan være en langvarig process at fange både muldvarpe og mosegrise. passer man ikke på kan 2 mosegrise blive til 40, på blot 1 år, kontakt muldvarpe manden for proffesionell bekæmpelse

Bekæmpelse af mosegrise

Fra 950,-

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Tak for din bestilling​

Din bestilling er modtaget!

Vi kontakter dig inden længe

I mellem tiden kan hoppe ind på vores FAQ side for “spørgsmål og svar”